AUTORZY

Autorami zwycięskiego projektu  

"BARWNY ŚWIAT MOTYLI INSPIRACJĄ
DO KREATYWNEGO RECYKLINGU"
  

są nauczyciele 
GIMNAZJUM NR 29 WE WROCŁAWIU:

p. Anna Kalisz-Walerowicz (koordynator) 
a.kalisz@gim29.wroc.pl

p. Przemysław Żelazko 
 p.zelazko@gim29.wroc.pl

p. Monika Kordylweska

p. Agnieszka Reymont-Kosiek