WARSZTATY PRZYRODNICZE I


8 maja 2015 roku w naszej szkole w ramach działań edukacyjnych projektu „Siła kreatywności pszczelej rodziny” odbyły się warsztaty przyrodnicze, które poprowadził Pan dr inż. Marcin Kadej adiunkt Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki autorytetowi naukowemu uczniowie mogli zapoznać się z bogactwem gatunków owadów zapylających (m.in. trzmiele, murarki, lepiarki, porobnice, pszczoła miodna), poznać ich anatomię i morfologię. Podczas warsztatów szczegółowo omówione zostały również elementy biologii i ekologii tych owadów. Uczniowie mieli również możliwość podjęcia dyskusji z naukowcem na temat roli zapylaczy w przyrodzie oraz sposobów ich ochrony. Efektem zajęć jest zdobycie wiedzy niezbędnej w kolejnych etapach projektu, m.in. zajęć terenowych. http://zbeiob.biol.uni.wroc.pl/Serdecznie dziękujemy Panu dr inż. Marcinowi Kadejowi za fascynujący wykład i przekazaną wiedzę.

p. Przemysław Żelazko